• Projektant – autorizovaný inženýr techniky prostředí staveb
 • Energetický specialista dle Zákona 406/2000Sb. – kontroly kotlů a rozvodů, průkazy ENB
 • Soudní znalec v oblasti tepelná technika, vytápění, rozvody a zdroje tepla vč.odběrných plynových zařízení a v oblasti projektování vytápění

Kontrola účinnosti kotlů a otopných soustav, projektování profesí TZB a průkazy energetické náročnosti budov

Mým prioritním zaměřením je energetika a energetické úspory. Působím v oboru již 27 let, práci provádím především na Moravě, ale jsem schopna pojmout celou ČR v závislosti na časových a kapacitních možnostech. Mám vytvořený dlouholetou praxí prověřený tým stálých spolupracovníků, kteří mají velké zkušenosti z oboru a to nejen pro teplovodní i horkovodní vytápění, ale také pro parní soustavy !

Jako autorizovaný inženýr ČKAIT- techniky prostředí staveb - provádím se svým týmem:

 • - Kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie dle zákona č. 406/2000Sb. o hospodaření energií a prováděcí vyhl.194/2013Sb vč. poradenství jako oprávněný ENERGETICKÝ EXPERT, jmenovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu
 • - Projektovou činnost týkající se vytápění, zdravotechniky a plynofikací budov
 • - Odborné studie, analýzy, tepelně-technická posouzení a technické poradenství pro aplikace energeticky úsporných topných systémů budov, sídlištních celků, měst atp.

Obsahem mé činnosti je nejen projektování (projekty pro výběrová řízení, pro stavební řízení popř. realizační projekty), ale komplexní poradensko-technická činnost pro provozovatele tepelných hospodářství, tepelných zdrojů, architektonické kanceláře, montážní firmy i přímé investory. Mými dlouholetými partnery jsou také stavební bytová družstva i realitní kanceláře, spravující bytové domy. Mám rozsáhlé zkušenosti v návrhu vyregulace otopných soustav v panelové výstavbě, rekonstrukcích zdrojů tepla i tepelných sítí, úprav topných soustav po zateplení objektu atd.

Jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, Českého sdružení pro technická zařízení, Asociace energetických auditorů

img

V jakém případě se na mě obrátit?

 • Pokud potřebujete provést kontrolu provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie dle Vyhl.194/2013 Sb., tak aby jste splnili požadavky legislativy a neplatili za sankce udělované SEI popř. MPO. Nabízíme současně komplexní technické poradenství a také projekční práce v případě chybějící dokumentace.
 • Pokud hledáte zpracovatele projektové dokumentace pro vaše vytápění, zdravotechniku či plynofikaci odborně způsobilou a oprávněnou osobou.
 • Pokud potřebujete vypracovat odborné posouzení, studii či rozbor pro vaše vytápění a pomůžeme vám zvolit aplikaci energeticky úsporných řešení.
 • Pokud hledáte nezávislého odborníka, který zvolí pro váš topný systém vhodné řešení tak, aby bylo ekonomické, úsporné, ale přitom moderní a efektivně pracující. Nejsme prodejci- obchodníci a proto tedy naše rozhodování není ovlivněno žádnými obchodními zájmy.

Dokumenty

Preview Preview Preview

Proč k nám

 • Individuální přístup ke klientovi
 • Dlouholetá praxe v oboru
 • Nezávislost na prodejcích
Ing. Pavlína Pelčáková
Lidická 1143
Zlín-Malenovice 763 02
Mob: +420 777 339 499
Email: ppelcakova@gmail.com
Web: www.pelcakova.cz